Veien til en Blånehytte

Vi har designet vår hytteprosess for at du, og vi, skal ha full kontroll. Hele veien, fra idé til hytta du drømmer om

Illustrasjoner Enkeltvis 01

Grunnmodell

Du starter med å velge en av seks ulike grunnmodeller: Original 1, 2, 3, Luftig 1, 2, 3 eller Hå 1, 2, 3.

Illustrasjoner Enkeltvis 02

Tilbygg og anneks

Til hver grunnmodell kan du velge flere tilbygg og annekser. Kanskje vil du ha bryggerhus, smørebod eller ekstra sengeplasser?

Illustrasjoner Enkeltvis 03

Stil

Alle hytter kan bygges i to stiler: tradisjonell eller moderne. Innenfor disse kan vi gjøre flere tilpasninger etter ditt ønske.

Illustrasjoner Enkeltvis 04

Prosjektering

Sammen med rådgiver tilpasses hytta til tomt, reguleringsbestemmelser, vær- og solforhold.

Illustrasjoner Enkeltvis 05

Tilbud og kontrakt

Vi gir tilbud, fremdriftsplan og foreslår leverandører av grunnmur, vann og avløp. Vi avklarer egeninnsats og søker byggetillatelse.

Illustrasjoner Enkeltvis 06

Byggestart

Så snart grunnmuren er på plass kommer vi med hytta di. Allerede den første uka vil du se konturen av din nye hytte.

Illustrasjoner Enkeltvis 07

Overlevering

Sammen med deg kontrollerer rådgiver og byggmester at hytta er slik den skal være før dere overtar nøkkelen.

Illustrasjoner Enkeltvis 08

Ettårsbefaring

Tre er et levende materiale og ting kan skje. Etter det første året kommer vi og ser over hytta, og gjør eventuelle justeringer.

Illu Til Lansering 02

Påbygg

Med tiden endres interesser og plassbehov. Det er enkelt å utvide en Blånehytte med tilbygg eller anneks senere.

Se eksempler på hvordan ønsker og behov kan bli møtt med fem spennende tilbygg og annekser.

Se tilbygg og annekser