Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger
Grunnleggende krav til behandlingen av personopplysninger

Blåne Nytter er ansvarlig for lagring og bruk av dine personopplysninger (Behandlingsansvarlig). Sempro AS har tilgang til informasjonen du sender (Databehandler). Opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven med forskrifter.

Formål med behandlingen

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å gi deg best mulig oppfølgning av ditt kundeforhold ved å tilby følgende tjenester:

Kundebehandling
Personopplysninger som blir behandlet

Kundeopplysninger er kontaktdata som du fyller inn på kontaktskjemaet. Kontaktskjemaets adresse (URL) lagres sammen med kontaktdataen. Disse opplysningene lagres i en egen kundedatabase.

Informasjonssikkerhet

Blåne Nytter følger kravene til informasjonssikkerhet i personopplysningsforskriften kapittel 2: Forskrift om behandling av personopplysninger (personopplysningsforskriften) Databehandler og Behandlingsansvarlig har tilgang til opplysningene gitt i kontaktskjemaet.

Lagringstid

Persondata blir lagret i maksimalt 90 dager etter at opplysningene er samlet inn. Hvis du trekker ditt samtykke tilbake vil personopplysningene om deg bli slettet. Opplysninger som er nødvendige for faktureringsformål må Blåne Nytter iht. regnskapslovgivningen oppbevare i 10 år.

Rettigheter - mer informasjon

Du har rett til innsyn i opplysninger som er lagret om deg og kan kreve retting av feilaktige eller ufullstendige opplysninger. Du kan også begjære unødvendige opplysninger om deg selv slettet. Innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan begjæres skriftlig og kan sendes til post@hortenutvikling.no eller eventuelt per post (Blåne Nytter, Tromsnesvegen 61 2634 Fåvang). Dersom du ikke lenger ønsker å være en registrert kunde, kan du når som helst trekke samtykke tilbake.

Publisert 31.10.2018


INFO

ADRESSE

SNARVEIER

KONTAKT

Bestill katalog