Tapptjern Hyttefelt: Byggeklare høystandardtomter med utsikt over høyfjellet, 1000 moh.

2647 Sør-Fron Fagerhøi

Beliggenhet

Tapptjern hytteområdet ligger i Sør-Fron Kommune med adresse 2647 Sør-Fron. Hyttefeltet ligger 15 km sør for Gålå og 15 km nord for Skeikampen, vest for Kvitfjell. Hele området er på høyfjellet i overkant av ca 1000 moh. Gudbrandsdal Leirskole ligger rett ved dette hyttefeltet. Det varierer mellom lun beliggenhet med god vegetasjon av bjørkeskog til snaufjell uten vegetasjon. Området ligger rolig til med lite trafikal støy. Velpreparerte skiløyper går igjennom feltet, og er tilknyttet Gubrandsdalens lengste oppkjørte løypenett på ca 600 km, knytte sammen mellom destinasjonene.

Fasiliteter:

  • Bilvei frem
  • Offentlig vann/kloakk
  • Utsikt
  • Fiskemulighet
  • Turterreng

Beskaffelse

Høystandardtomter. Tomteareal: fra 700 m² - 2100 m². Selveiertomt eller mulighet for å feste noen av tomtene.

Opparbeidet vei, vann, avløp og strøm. Det tillates vinterbrøyting på veier inn til hyttefeltet. Vedlikehold vei, brøyting og andre fellesinteresser bygger på et samarbeid innenfor de enkelte grupper av hytteeiere som bruker de forskjellige veiene i området.

På hver tomt kan det bare føres opp 1 (en) fritidsbolig, anneks og uthus. Tillatt utnytting på hver tomt er BYA-maks 160 m2 pr. tomt, hvorav 30 m2 skal avsettes til parkeringsareal på egen tomt. Uthus og anneks kan hver for seg være inntil 30 m2 BRA.

Alle nybygg og tilbygg skal tilpasses tradisjonell byggeskikk på stedet når det gjelder hovedform og materialbruk. Farger skal være mørke. Taktekking skal være mørk og matt,f.eks. torv, naturstein eller tre. Metallplater er ikke tillatt. Taket skal være saltak med takvinkel 22-30 grader. Større vindusflater skal deles opp. Trekantvinduer er tillat. Gesimshøyde over planert terreng maks 3,60 m. Mønehøyde over planert terreng maks 5,30 m. Se reguleringsplan for fullstendig oversikt. 

Tomteopparbeidelse med kloakkanlegg, vei og infrastruktur 2010. Renseanlegg i drift fra 2011. Utbygging av infrastruktur 2020. Parkeringsplasser opparbeides av kjøper på egen tomt. Tomtepriser fra kr 850 000,- Komplett prisliste på tomter andre avgifter finner du her hhttp://www.tapptjern.no/tomter.html.

 

Blåne Hytter

Blånes hytter er designet med tanke på at behovene endres. Du kan bygge drømmehytta med en gang, og koble til et tilbygg eller bygge anneks senere. Alle våre leveranser kan suppleres eller endres med valgfrie pakker.

Sjekk http://http://www.tapptjern.no/ for mer informasjon, bilder og video fra området.

Påkobling og offentlige avgifter kommer i tillegg (strøm, byggesaksgebyr, tilkobling VA og strøm), samt gebyrer i forbindelse med salg.

Adkomst

 

3 timer fra Oslo. Sommerstid om Skeikampen. Avstand fra Oslo 225 km. Avstand fra Lillehammer til Fagerhøy er ca 55 km. Vinterstid om Hundorp. Avstand fra Oslo 250 km på E6, via Hundorp til Fagerhøy.

Dokumenter for nedlastning

Vil du vite mer om prosjektet?

Ta kontakt med oss

Kontakt oss

INFO

ADRESSE

SNARVEIER

KONTAKT

Bestill katalog